Poradenství k přírodním zahradám

včetně možnosti certifikace 

Poradenství k přírodním zahradám

Spolupracujme s přírodou - ona bude spolupracovat s námi.

Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů.

Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada.

Z 16 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 12.

Jsou-li tato kriteria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“.

Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou.

Máte přírodní zahradu?

Pokud Vaše zahrada splňuje nejdůležitější kritéria přírodní zahrady, můžete se zapojit!

Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení o tom, že ji obděláváte trvale udržitelným způsobem a že na ní hospodaříte ekologicky.

Ocenění Vám bude uděleno v rámci osobní poradenské návštěvy a zůstane Vám po celou dobu, kdy bude Vaše zahrada splňovat kritéria pro přírodní zahradu.

Kritéria přírodní zahrady

Základní kritéria (musí být splněna všechna)

☆ nepoužívat pesticidy
☆ nepoužívat umělá hnojiva
☆ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 7 ☆ ze 16)

☆☆ živý plot z planých keřů
☆☆ přirozená louka, prvky louky
☆☆ divoké porosty
☆☆ divoký koutek
☆☆ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☆☆ listnaté stromy
☆☆ květiny a kvetoucí trvalky
☆☆ bylinkový/přírodní trávník

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 ☆ ze 16)

☆☆ kompost
☆☆ "domečky" pro zvířecí pomocníky
☆☆ využití dešťové vody
☆☆ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
☆☆ mulčování
☆☆ zeleninové záhony a bylinky
☆☆ ovocná zahrada a bobulové keře
☆☆ smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení

Brožura Cesta k zahradní plaketě

Chcete vědět, která kriteria byste měli splnit, pokud chcete vaši zahradu certifikovat jako Přírodní zahradu?

V útlé brožurce najdete detailní popis jednotlivých kritérií, doporučení a inspirace k vylepšení vaší zahrady. 

 

Brožura ke stažení

Ceník

Nabízím konzultace/ poradenství na vaší zahradě před certifikací nebo přihlášením do sítě přírodních zahrad nebo vlastní certifikaci Přírodní zahrady (Ukázkové přírodní zahrady) 

Poradenství na zahradě
Poradenství přímo na vaší zahradě, návrh úprav.
400 Kč/hod + cestovné 7,60 Kč/km a 300 Kč jednorázový administrativní poplatek 

V případě, že k vám cestuji déle než 0,5 hodiny a strávím proto více než 1 hodinu na cestě, účtuji rovněž 200 Kč za 1 hodinu času na cestě. Cestovné se počítá z místa mého bydliště. Preferuji cestování hromadnou dopravou.

Pokud budete mít zájem, udělám vám kalkulaci certifikační návštěvy ještě před podáním přihlášky zahrady.

Certifikace na zahradě
550 Kč/hod + cestovné 7,60 Kč/km (návštěva poradce)
Získání plakety Přírodní zahrada
600 Kč administrativa + 750 Kč certifikát a plaketa